• join us on facebook
  • visit our channel
  • English (United Kingdom)
  • Bulgarian (Български)
  • Russian (Русский)
dc2bg-dc-fun-1bg-dc-zemna2tab1_3

 

DC-Foundation - списък на програмите

bearing
DC-Bearing
  Анализ на носеща способност на земната основа според Еврокод 7, Еврокод 8 / DIN 1054:2005 / DIN 1054:2010 and 2005 / DIN 4017 / SIA 267 / OENORM B 4435-2 / Terzaghi / Brinch Hansen   Play movie
icon-de-artikel-grundbaustatik-dc-setzung
DC-Settle   Анализ на слягане на фундаменти според Еврокод 7 / DIN 1054:2010 и 2005 / DIN 4019 / SIA 267   Play movie
DC-Foot
DC-Footing   Анализ на фундаменти (правоъгълни, ивични, кръгли) с всички инженерни проверки и оптимизация според Еврокод 7, Еврокод 8/ DIN 1054:2010 и 2005 / SIA 267   Play movie
foot-p
DC-Footing /Pylon   Анализ на фундаменти под пилони според Steckner, Еврокод 7 / DIN 1054:2010 и 2005 / SIA 267   Play movie
slop
DC-Slope   Устойчивост на откоси и земна основа според Еврокод 7, Еврокод 8 /DIN 1054:2010 и 2005 / DIN 4084 / SIA 267 (Krey-Bishop/Janbu)
Програмата е преведена на български език.
  Play movie
gabn
DC-Geotex   Усилване на почвата с геосинтетика според Еврокод 7, Еврокод 8 / DIN 1054:2010 и 2005 / SIA 267 / EBGEO 2010   Play movie
geotx
  Анализ на габиони и поддържащи конструкции от бетонови блокове според бюлетина на FGSV и Еврокод 7, Еврокод 8 / DIN 1054:2010 и 2005 / SIA 267   Play movie
cantil
  Анализ на подпорни стени според Еврокод 7, Еврокод 8 / DIN 1054:2010 и 2005 / DIN 4085 / SIA 267,
Оразмеряване според EC 2 / DIN EN 1992 / DIN 1045 / DIN 1045-1 / SIA 262 / OENORM B 1992 / OENORM B 4700 / BS 8110 / IS 456
Програмата е преведена на български език.
  Play movie
pit
  Изчисляване на укрепителни (шпунтови) стени, стени от стоманени или бетонни елементи, шлицови (монолитни или сглобяеми) стени и стени от смесен тип според Eврокод 7 / DIN 1054:2010 и 2005 / DIN 4085 / SIA 267 / British Standard BS 8002 / EAU 2004 / EAB 2006, aнализ на земетръс според Еврокод 8-5. Земен натиск по метода на Mononobe-Okabe.
 Програмата е преведена на български език. 
  Play movie

Play movie
pit-dim
  Оразмеряване на всички видове укрепителни стени, вкл. анкери (Еврокод 2 / 3, DIN EN 1992 / 1993, DIN 1045-1 / 18800, OENORM B 1992 / 1993, SIA 262 / 263, OENORM B 4700, BS 8110 / 5950, IS 456 / 800)    

DC-Crack   Проверка по време на експлоатация (контрол на пукнатини и ограничаване на напреженията). Опция за DC-Pit, единствено в комбинация с DC-Pit Dimensioning.
   

DC-Reinforcement   Покриване на армировката спрямо обвивната диаграма на опънната сила. Опция за DC-Pit, единствено в комбинация с DC-Pit Dimensioning.    

  Изчисляване на земни гвоздеи, вкл. оразмеряване на стена според Еврокод 7 / DIN 1054:2010 и 2005 / SIA 267
Програмата е преведена на български език. 
  Play movie
undpnng
  Изчисляване на подпорни стени според DIN 1054:2005 / SIA 267 / OENORM B 1997-1-1   Play movie
undpn-opt
Underpinning Optimization   Оптимизиране на дебелината на стената и усилията в анкерите    
integra
  Интегрирано проектиране на фундаменти: от плана до анализа
  Play movie
int3d
  3D изобразяване на фундаментни изкопи с точната геометрия на стените. Автоматично генериране на пресичането на наклоните на изкопа
Ново: IFC интерфейс
  Play movie
int-3d-vol   Изчисляване на обем изкоп за сложни фундаментни изкопи с едно натискане на бутон.  Изчисляване на обем на изкопа и вземане под внимание на коефициент на разбухване за всеки почвен слой и общо за изкопа.    
int-pip DC-Integra3D/Pipeworks   3D изобразяване на тръбите на всички типове строителни инсталации: канализация, водоснабдяване, газоснабдяване, електроснабдяване, топлофикация, окабеляване    
int3d-anch
DC-Integra3D/Anchors   3D изобразяване и проверка на колизии на анкери: проверка за пресичане на анкерите с тръбите и сградите
 
Проверка на колизии на разпределени и анкери в хоризонтално направление. Надписване на критичните разстояния за по-добър преглед.
  Play movie
pil
DC-Pile   Изчисляване на пилоти според Еврокод 7 /DIN 1054:2010 и 2005 / Rec. on Piles / DIN 4014 / DIN 4026 / DIN 4128 / SIA 267 / OENORM B 4440 / BS 8004
Ново: анализ и според OENORM B 1997-1-3
Програмата е преведена на български език.
  Play movie
pil-npw
DC-Pile/Npw   Оразмеряване на пилоти в откоси (напр. за фундаменти на шумозаглушителни стени) според ZTV-Lsw 06 / Метод на Vogt като допълнителна опция към DC-Pile    
pilgr
DC-Pilegroup (small)   Ограничена версия на програмата: анализ и оразмеряване на групи пилоти с ростверк според Eurocode7 / DIN1054:2010 и 2005 / Препоръки за пилоти / SIA 267 / OENORM B 1997-1-1 / BS 8004    
pilgr
DC-Pilegroup CPRF   Пълна версия на програмата: анализ и оразмеряване на фундаментни плочи, подпрeни с пилоти според Eurocode7 / DIN1054:2010 и 2005 / Препоръки за пилоти / SIA 267 / OENORM B 1997-1-1 / BS 8004   Play movie
vibro
DC-Vibro   Анализ на слягане при виброуплътняване според Priebe, Еврокод 7 / DIN 1054:2010 и 2005 / SIA 267   Play movie
dewat
DC-Dewatering   Понижаване нивото на подпочвени води посредством система от кладенци   Play movie
Play movie
infilt
DC-Infilt   Анализ на инфилтрация
  Play movie
lall
DC-Lamella   Устойчивост на шлицова стена по ламелен метод според DIN 4126 и Eurocode 7
Ново: опция за определяне на опорната сила Sk с по-точен метод според фигура 3b в DIN 4126:2013
   

Пакети:

   
  Foundation 1
  DC-Slope, DC-Pit Dimensioning и DC-Nail    
  Foundation 2   DC-Slope, DC-Cantilever, DC-Pit Dimensioning, DC-Nail, DC-Underpinning, DC-Pile    
  Foundation 3   DC-Bearing, DC-Settle, DC-Footing, DC-Footing/Pylon, DC-Slope, DC-Geotex, DC-Gabion, DC-Cantilever, DC-Pit with Dimensioning, DC-Nail, DC-Underpinning Optimization, DC-Integra+3D+Volume+Pipeworks, DC-Pile, DC-Vibro, DC-Dewatering, DC-Infilt, DC-Lamella, DC-Crack, DC-Reinforcement
   

 

youtube-iconDC-Software Foundation - видео
download_buttonDC-Software - демоверсия
 
 

| Условия за ползване | Поверителност |                                                                                                         ИРМ ЕООД 2021. Всички права запазени.