• join us on facebook
  • visit our channel
  • English (United Kingdom)
  • Bulgarian (Български)
  • Russian (Русский)
dclogoDC-Software Doster & Christmann GmbH

Компанията DC-Software Doster & Christmann GmbH със седалище в Мюнхен вече 20 години разработва и разпространява софтуер за земна механика и фундиране. С широкия си функционален обхват, лекота на използване, отлично представяне, включени Еврокодове и международни стандарти и компетентна професионална поддръжка, програмите DC-Software, са оптималният инструмент във всекидневната ви работа. Приложенията следват общоприетите технологични принципи в сферата на земната механика, предлагат се на няколко езика и включват стандартите на различни държави. Програмите DC-Software успешно се използват от над 1800 потребители в 58 страни на всички континенти.

www.dc-software.de
DC-Software

DC-Software предлага две групи продукти: 1) програми за изследване на почвените условия (сондажни профили, геоложки сечения), земна механика, геотермални сондажи, изследване на натоварване и GIS, вкл. управление на документация и 2) програми за геотехнически изчисления, фундиране, както и намаляване нивото на подпочвени води и инфилтрация.   >> повече
 

| Условия за ползване | Поверителност |                                                                                                         ИРМ ЕООД 2018. Всички права запазени.