• join us on facebook
  • visit our channel
  • English (United Kingdom)
  • Bulgarian (Български)
  • Russian (Русский)
Начало
nemsciaSCIA

Повече от 35 години SCIA предоставя софтуерни решения за статически и динамични изчисления на сгради и съоръжения, обхващащи всички видове конструкции, които се използват в целия свят. SCIA е навсякъде: в големите търговски центрове, в които пазарувате; в мостовете, по които шофирате; в тунелите, които ви отвеждат от другата страна на планината; в сградите, в които живеете и работите и др. Вероятността тези изключително сигурни, устойчиви, иновативни и високотехнологични сгради и съоръжения да са проектирани с помощта на софтуера на SCIA е много голяма.

www.scia.net/en
SCIA Engineer

SCIA Engineer е графичен софтуер за моделиране, изчисляване и проверка на конструкции, който е идеално средство за изчисления във всички измерения – от проста греда (1D), през плоча (2D) и цяла сграда (3D), до подробен анализ на разпределянето на вътрешните усилия във времето при предварително напрегнати конструкции (4D).  >> повече
 

| Условия за ползване | Поверителност |                                                                                                         ИРМ ЕООД 2018. Всички права запазени.