• join us on facebook
  • visit our channel
  • English (United Kingdom)
  • Bulgarian (Български)
  • Russian (Русский)

web_header1nowe

Благодарение на нашите софтуерни решения и услуги всички страни, участващи в проектирането и строителството си сътрудничат с по-голяма точност, гъвкавост и ефективност от всякога. BIM е рутина с Allplan.
  • От чертежи на хартия към облачен BIM
  • От основни към специализирани инструменти
  • От обмен на файлове към работен поток данни

За по-детайлна информация, моля посетете страниците на продуктите Allplan Architecture и Allplan Engineering.

Architecture-Logo-RGB
   
Engineering-Logo-RGB
   
Bimplus-Logo-RGB
   
download  Изтеглете демоверсия на Allplan  
 pdf_sm Системни изисквания  

 

 

| Условия за ползване |                                                                                                                                          IRM Ltd. 2017. Всички права запазени.