• join us on facebook
  • visit our channel
  • English (United Kingdom)
  • Bulgarian (Български)
  • Russian (Русский)
Home


Предстоящи курсове за студенти


За инженери:
 
BIM проектиране с Allplan Engineering
Лектор: инж. Йоана Димитрова - сертифициран специалист с 13 години опит във внедряването на Allplan в български и чуждестранни проектантски бюра.
pdf download Kурс Allplan Engineering - програма, PDF
 
Информационна среща:
22 март, вторник, 17:00 часа, УАСГ, зала 311 (Заседателна зала на Строителния факултет)
 
poster_engineerin_fbg
 
За архитекти:
 
BIM проектиране с Allplan Architecture
Лектор: арх. Бисер Козлев, който работи с Allplan повече от 19 години. 
pdf download Курс Allplan Architecture - програма, PDF
 
Визуализиране на архитектурни обекти със Cinema 4D
Лектори: арх. Станислава Марковска и арх. Теофана Харалампиева (www.ap-vs.com), които са получили отличия в архитектурни конкурси по света и в България.
pdf download Курс Cinema 4D - програма, PDF
 
Информационна среща:
25 март, петък, 18:15 часа, УАСГ, стая 315
 
poster_architecture_fb
 


 

| Terms and conditions | Privacy |                                                                                                               IRM Ltd. 2018. All right reserved.