• join us on facebook
  • visit our channel
  • English (United Kingdom)
  • Bulgarian (Български)
  • Russian (Русский)
Начало Услуги

Услуги

Предоставяме професионални услуги за софтуерните продукти, които предлагаме. Услугите са достъпни за крайните потребители и търговските ни партньори:

  • Обучение. Предлагаме програми за обучение за студенти, настоящи и потенциални клиенти, семинарни, индивидуални и онлайн обучения.
  • Софтуерна поддръжка. Софтуерната поддръжка се предлага за срок от една година. Таксата зависи от закупения софтуер и броя лицензи. Клиентът получава без допълнително заплащане техническа помощ при възникнали проблеми, както и всички актуализации и нови версии на софтуера, излезли в рамките на периода.
  • Помощ по телефона и електронната поща. Клиентите с действащ договор за софтуерна поддръжка ползват услугата без допълнително заплащане. За повече информация и цени, моля да се свържете с нас. 

Allplan - поддържани версии

  • Техническа поддръжка - Allplan Deutschland GmbH и ИРМ ЕООД поддържат текущата версия Аllplan 2024 и предходните две версии: 2023 и 2022.
  • Конвертиране на данни - успешно могат да бъдат конвертирани данни между текущата версия на Allplan 2024 и предходните три версии - 2023, 2022 и 2021.

Allplan Connect

  • Отмеждународния интернет портал за потребители Allplan Connect може да изтеглите софтуер, разнообразни материали за обучение и CAD обекти за визуализация, както и да общувате с колеги от цял свят във форума. Порталът предлага различни нива за достъп, първото от които безплатно. Регистрирайте се на адрес: https://connect.allplan.com/register.html
 
 

| Условия за ползване | Поверителност |                                                                                                         ИРМ ЕООД 2021. Всички права запазени.