• join us on facebook
  • visit our channel
  • English (United Kingdom)
  • Bulgarian (Български)
  • Russian (Русский)
Начало Архитектура
Miguelangel Gea & Asociados-Arquitectos | Hotel Medical Spa Isla Valdecañas Allplan

Allplan, обектно ориентираният 3D софтуер за архитектурно проектиране, покрива всички фази на една CAD система – от 2D чертане – до 3D моделиране посредством виртуален модел на сградата. Allplan Architecture ефективно ви помага – от презентацията на идейния проект – до планирането на количествата и разходите през работни чертежи
>> повече
On-Site Photo

 On-Site Photo е много прецизна процедура за определяне на размерите от дигитална снимка, използвайки референтни размери (един или два известни размера) и коригиране на перспективата и дефектите на снимката вследствие изкривяване от обектива 
>> повече

On-Site Survey

On-Site Survey е модерна система за дигитално заснемане на сгради. Всички необходими данни за заснемането на сградата се записват дигитално на място в междуетажните планове. Резултатът от заснемане с лазерно устройство може да се допълни със снимки, видео филми и запис на гласови коментари.
>> повече
(c) www.bediff.com Cinema 4D

Cinema 4D предлага всичко необходимо за бързо и лесно създаване на висококачествени изображения и анимации с различна степен на реализъм. Моделиране, текстуриране, осветяване и рендеринг - cinema 4D ви дава най-подходящите инструменти за всекидневната работа.
>> повече
material V-Ray за CINEMA 4D

Днес V-Ray е един от най-висококачествените инструменти за рендериране, широко използван от професионалистите в областта на компютърната графика и визуализацията в световен мащаб. Доказаното високо качество и фотореализъм на изображенията и невероятната скорост при рендерирането привлича многобройни потребители от всички области. >> повече
 

| Условия за ползване | Поверителност |                                                                                                         ИРМ ЕООД 2021. Всички права запазени.