• join us on facebook
 • visit our channel
 • English (United Kingdom)
 • Bulgarian (Български)
 • Russian (Русский)
Начало Продукти ALLTO PythonParts

ALLTO PythonParts

ALLTO разработва професионални надстройки за Allplan, които ускоряват работата на строителните инженери. С помощта на ALLTO PythonParts автоматизирате работата, решавате задачите си по-лесно и бързо, и намалявате риска от грешки. Надстройките ALLTO PythonParts увеличават стойността на вашия софтуер.

Пакет Building Reinforcement - включва следните надстройки за Allplan:

 • Автоматично армиране на стена
 • Армировка около отвори в стени и ръбове на стени
 • Автоматично армиране на греда
 • Автоматично армиране на колона
 • Армиране на единичен фундамент
 • Армиране на ивични фундаменти
 • Откриване на промени в IFC модел
 • Плоча с отвор
 • Основна армировка на плоча
 • Чакаща армировка за колони
 • 2D система от оси в ALLPLAN Engineering
 • Превръщане на 2D линии/полилинии в архитектурни компоненти
 • Възстановяване на чертеж
 • Потребителски атрибути в Allplan
 
Wall Reinforcement - дава възможност за създаване, актуализиране или редактиране на армировка за стени, включително наклонени стени. Приложението разпознава формата на стената и разпределя армировката, вземайки под внимание отворите в нея.  
Foundation Reinforcement - приложение за армиране на единични и ивични фундаменти.  
Slab Reinforcement - детайлирана на армировка за плочи на база на опорните условия. Плочата може да е подпряна на стени, колони или греди.  
Beam Reinforcement - aвтоматизира армирането на греди в Allplan
 
Column Reinforcement - ефективно моделиране на надлъжни пръти, стремена; изчисляване на дължини на снаждане и създаване на сечения  
Beam Precast Reinforcement - приложение за създаване на елементи, които могат да бъдат използвани многократно. С ALLTO beam precast може да се създава основната армировка, стремена и допълнителни пръти: затворени стремена, стремена на усукване, фиби и наклонени пръти. Намалява времето за армиране на греди с различно напречни сечение - I, O, U  
 screen_with-PB  

   Изтеглете демоверсия

Онлайн магазин >>

 
 

| Условия за ползване | Поверителност |                                                                                                         ИРМ ЕООД 2021. Всички права запазени.