• join us on facebook
  • visit our channel
  • English (United Kingdom)
  • Bulgarian (Български)
  • Russian (Русский)
Начало Продукти Allplan Add-ons by CDS
banner_cds_2262023_720
01_drive_curve

Drive Curve

С надстройката към Allplan Drive Curve лесно проверявате обвивните криви на различни превозни средства. Като архитект, пътен или градоустройствен проектант, инженер или чертожник вие се възползвате от интуитивната работа и факта, че маршрутът може да бъде коригиран по всяко време. По този начин проверката на ширината на пътя се извършва директно в Allplan.

Поддържани версии на Allplan: 2020-2023

 Allplan Add-On Fahrspur - Erster Grobüberblick

02_profiled_part

Profiled Part

С надстройката към Allplan Profiled Part лесно създавате стоманени конструкции, съединения, профилирани листове и сандвич елементи - независимо дали създавате планове, моделирате промишлени халета или имате нужда от впечатляващи ферми за рекламни табели. Атрибути като типове профили, тегло на стомана, повърхности и т.н. могат да бъдат надписани и оценени по всяко време.

Поддържани версии на Allplan: 2020-2023

 Stahlbau - Verbindungen - Profilbleche - Sandwichelemente 

03_baugrube

Excavation Solid

С надстройката към Allplan Excavation Solid ви предлагаме убедително решение за изкопи от всякакъв вид (сгради, трасета на комуникации, инженерни конструкции) - създаване на план на изкопа, моделиране на терена или впечатляващи модели за презентация.

Поддържани версии на Allplan: 2020-2023 

повече >>

04_rampe

Ramp

С надстройката към Allplan Ramp може да създавате всякакви рампи. С помощта на ос, профил и напречни наклони за левия и десния ръб се създава динамична референтна зона. След това към нея може да свържете архитектурни компоненти като подови панели и стени.

Поддържани версии на Allplan: 2020-2023

 Allplan Add-On Rampe / Erster Einblick

05Geometry_tool

3D Tools

С надстройката 3D Tools получавате допълнителни 3D функции, които улесняват работата с Allplan. Може лесно да създадете 3D повърхност въз основа на точки от терена (например горния ръб на подовата плоча на подземен паркинг) и след това да я използвате като равнина (от Allplan 2019). Може също така да използвате различни команди, за да модифицирате вече създадени 3D тела и 3D повърхности, докато отговорят на вашите очаквания.

Поддържани версии на Allplan: 2020-2023

  Geometry Tools V1 - Gefälle Planen

elementconv

Element Converter

С надстройката към Allplan Element Converter можете да конвертирате голям брой 2D и 3D елементи като спестявате време. Например след като импортирате кадастрален план, можете да добавите площни елементи към всички сгради и улици само с няколко клика или да конвертирате съществуващи 3D тела (импортирани от IFC) в архитектурни компоненти и по този начин да ги използвате по-пълноценно. Също така може да преобразувате голям брой еднакви елементи в интелигентен символ, за да намалите изискванията за памет и да имате предимството да редактирате всички елементи наведнъж.

Поддържани версии на Allplan: 2017-2023

  ElementConverter - 2D Daten

 ElementConverter - 3D Körper in Wand- oder Deckenöffnung

07_graphic_text

Graphic Text

С надстройката към Allplan Graphic Text лесно се създават векторизирани текстове, 3D текстове и текстови блокове. Когато създавате текст, може да зададете рамка, запълване и сенки като векторни елементи (линии, кръгове и площи) и дори 3D.

Поддържани версии на Allplan: 2017-2023

 Add-On GraphicText - vektorisierte 2D/3D Texte

 09_bemass

Spatial Dimensioning

С надстройката към Allplan Spatial dimensioning предлагаме възможност за по-добро представяне на триизмерни модели или изгледи в перспектива. С нея дименсиите се поставят в 3D пространството. По този начин 3D моделът е по информативен и ясен. Може да се оразмеряват дължини, коти, наклони, ъгли или координати, както и дименсии на кръг – радиус, диаметър и дължина на дъгата.

Поддържани версии на Allplan: 2017-2023

повече >>

 08_3D_bemasung

3D Pattern

С надстройката към Allplan 3D Pattern добавяте 3D елементи към своите модели и перспективи, за да ги представите на клиентите си. На практика няма ограничения за възможните приложения. Независимо дали в интериорен дизайн (стени на баня, подови и тавански повърхности) или извън сградата (фасади, керемиди, стени от ломен камък и др.) можете бързо и лесно да изпробвате различни довършителни елементи в своите 3D модели.

Поддържани версии на Allplan: 2020-2023

повече >>

 10_clsi

Classifier

С Classifier лесно визуализирате и оценявате атрибутите в 3D модела. Може сами да дефинирате правила и след това да създавате легенди, включително атрибути. Може също така да промените всички създадени класификации по всяко време. Тази надстройка дава възможност за бърз преглед на импортиран IFC модел, в който може да класифицирате компонентите според материал, предназначение и др.

Поддържани версии на Allplan: 2017-2023

 Klassifizierung - Erste Schritte

06_element

Element Chain

С надстройката Element Chain поставяте Allplan елементи като стени, колони, макроси и др. по всяка ос. Това позволява много бързо и точно създаване на шпунтови и подпорни стени, прегради и други елементи с повтаряща се геометрия. Дори и при чупки в оста елементите се поставят правилно. Индивидуалните елементи на съставния елемент могат да се използват за определяне на количества или експорт.

Поддържани версии на Allplan: 2020-2023

 Element-Kette - Einführung

 11city

CityGML Importer

CityGML е отворен и неутрален информационен модел за описание на 3D геометрията, 3D топологията, семантиката и визуалния облик на градски и ландшафтни обекти. Те могат да включват терен, сгради, водни обекти и зони за движение. С надстройката CityGML може да импортирате тези данни в Allplan.

Поддържани версии на Allplan: 2020-2023

 CityGML-Import

 13_Mengen

Quantity Inspector

С надстройката към Allplan Quantity Inspector лесно се създават подробни отчети. Автоматично се разпознава съответната геометрична форма и позиция в пространството. Така например лесно могат да бъдат оценени стълби, стоманени профили и 3D тела. С интелигентното разпознаване на геометрията се разпознават над 16 000 стоманени профила само въз основа на размерите.

Поддържани версии на Allplan: 2020-2023

 Mengen-Inspektor - Erster Überblick

 14_band

Band

С надстройката към Allplan Pipe създавате тръби в 3D и определяте как да се закръглят ъглите. Позицията и диаметърът на тръбите може да се променя. С тази надстройката могат да се вземат всякакви напречни сечения от 2D полигони и по този начин са възможни и други области на приложение, например кабелни трасета.

Поддържани версии на Allplan: 2017-2023

  Add-On Rohrleitung

   Изтеглете демоверсия


   Гледайте oще демофилми


 

| Условия за ползване | Поверителност |                                                                                                         ИРМ ЕООД 2021. Всички права запазени.