• join us on facebook
  • visit our channel
  • English (United Kingdom)
  • Bulgarian (Български)
  • Russian (Русский)
Home News ИРМ представи Allplan Engineering и Allplan Bridge

ИРМ представи
Allplan Engineering и Allplan Bridge във  Варна

chaso0166717 октомври 2019

ИРМ ЕООД съвместно с ръководството на РК на КИИП Варна представи продуктите на Allplan Deutschland GmbH зa моделиране на конструкции на сгради и инфраструктурни съоръжения Allplan Engineering и Allplan Bridge пред членовете на Камарата.

повече >>
Присъстващите строителни инженери и специалисти в областта на инфраструктурното проектиране се запознаха със софтуера Allplan Engineering - BIM решение за конструктивно моделиране, детайлиране и строителна документация. Инж. Йоана Димитрова, Ръководител на отдела за обслужване на клиенти и Продуктов специалист за Allplan, акцентира върху предимствата на работата с информационен модел на сградата. Генерирането на кофражни и армировъчни палнове с разрези, изгледи и визуализации, както и количествени сметки и спецификации от виртуалния модел спестява време при проектирането и строителството и значително намалява риска от грешки.

Във втората част на презентацията, посветена на BIM решението за моделиране на инфраструктурни обекти Аllplan Bridge, инж. Димитрова показа 3D параметрично моделиране на мостове с ос по крива в две направления и променящо се напречно сечение, интегриране на етапите на изграждане на конструкцията като информация в модела, параметрично моделиране на напрегнати кабели и планиране на последователността на напрягане, армиране на конструкцията в Allplan Engineering.

 

| Terms and conditions | Privacy |                                                                                                               IRM Ltd. 2021. All right reserved.