• join us on facebook
  • visit our channel
  • English (United Kingdom)
  • Bulgarian (Български)
  • Russian (Русский)
Начало Фундиране
dcbg-dc-fun2bg-dc-zemna2tab1_3
dc-b
DC-Software - софтуер от практиката за практиката


DC-Software предлага две групи продукти:

DC-Soil – Земна механика 

Програми за изследване на почвените условия (сондажни профили, геоложки сечения), земна механика, геотермални сондажи, изследване на натоварване и GIS, вкл. управление на документация.

DC-Foundation – Фундиране

Програми за геотехнически изчисления, фундиране, както и намаляване нивото на подпочвени води и инфилтрация.

 


   

За DC-Software

 
pdf_sm
DC-Software - каталог
youtube-iconДемо филми Фундиране
pdf_sm
DC-Software - документация
youtube-iconДемо филми Земна механика
download_button
DC-Foundation - демо версия

download_button
DC-Soil - демо версия
 
DC-Nail на български език
 

| Условия за ползване |                                                                                                                                          IRM Ltd. 2017. Всички права запазени.