• join us on facebook
  • visit our channel
  • English (United Kingdom)
  • Bulgarian (Български)
  • Russian (Русский)
Home News Webinars

Calendar 2023 | Webinars

Banner_Allplan_Architecture_700_19052023

Allplan Architecture 2023

1 June, 2023

Speaker: Dipl. Eng. Ioana Dimitrova, Product Specialist

register >>

   
Banner_Allplan_Engineering_700_19052023

Allplan Engineering & Allplan Bridge 2023

2 June, 2023

Speaker: Dipl. Eng. Ioana Dimitrova, Product Specialist

register >>

   

Slope Stability Analysis with DC-Software

Recorded Webinar

Speaker: Dipl. Eng. Ioana Dimitrova, Product Specialist

register >>

   
28032023

Analysis of Settlement with Soil Improvement by Stone Columns with DC-Vibro

Recorded webinar

Speaker: Dipl. Eng. Ioana Dimitrova, Product Specialist

register >>

   
29032023

Ground water lowering (Multi-well installations) with DC-Dewatering

Recorded webinar

Speaker: 
Dipl. Eng. Ioana Dimitrova, Product Specialist

register >>

   
webinar_06042021

DC-Software in Analysis and Design of Road Structures

Recordеd webinar

In this free webinar we will show slope stability analysis and retention of slopes using common earth retaining structures.

Register >>
 
webinar_06042021 Анализ на на устойчивост на откоси и укрепителни съоръжения с DC-Software

Запис

Лектор: инж. Йоана Димитрова 

Регистрация >>
 
web15082022a От моделиране на конструкцията до подготовка на модела за статически изчисления
Allplan Engineering | Allplan Bimplus | SCIA AutoConverter Light


Запис

Лектор: инж. Йоана Димитрова, Продуктов специалист за Allplan

Регистрация >>
   
web15082022a От информационен модел на сградата до проектна документация и визуализация
Allplan Architecture | Allplan Bimplus


Запис

Лектор: инж. Йоана Димитрова, Продуктов специалист за Allplan

Регистрация >>
   
frilo-banner27s Get to know us – FRILO Steel Solutions

Recorded webinar

The webinar will start with the company introduction followed by the live demo of the user interface. Next you will have an opportunity to deep dive into the FRILO steel calculation programs.

Register >>
   
frilo-banner27s Get to know us – First Steps with FRILO

Reorded webinar

This webinar will introduce you to the Frilo solution portfolio. Then you will see how to start and operate an example FRILO program. It is really intuitive and simple!

Register >>
 
Allplan_02032022 Allplan Architecture 2022 - представяне

Запис

В този уебинар ще представим работния процес с Allplan от първоначалната скица до изпълнението на проекта по метода BIM.

Регистрация >>
   

Aрмиране в Allplan 2021

Запис

3D моделиране, 2D представяне на армировката за детайлите в чертежите и автоматични количествени сметки в един BIM софтуер.

Регистрация >>

 
Allplan Reinforcement Modeling and Detailing

Allplan 2021 – General Introduction of 3D Design Principles

Recorded Webinar

In this free webinar our product specialist dipl. eng. Ioana Dimitrova will introduce you in the 3D design principles. 

REGISTRATION >>

w_d07102020

Allplan 2021 - Precise and Efficient Structural Designs

Recorded webinar

Speaker: dipl. eng. Ioana Dimitrova, Product Specialist for Allplan

regsiter >>

26052020

Архитектурна визуализация със Cinema 4D


Запис

Лектор: арх. Станислава Марковска

•    Историята зад едно финално изображение
•    Вградени бързи настройки за рендериране
•    Съвместимост с други плъгини за рендериране, което дава предимство в скоростта на производство, приспособимост към желанията на клиента и качество на продукцията...

регистрация >> 
dc-webinar_04_copy


Analysis of earth retaining structures using layered walls and reinforced soil with DC-Software


Recorded webinar


•    Analysis of supporting constructions from different types of blocks with DC-Gabion
•    Reinforced earth with geosynthetics with DC-Geotex
•    Combination between both programs
•    Visualisation and output of results

register >>
dc-webinar_0100320204

Analysis and dimensioning of different pile types with DC-Software


Recorded webinar

•    Analysis and dimensioning of different types of single piles with DC-Pile
•    Analysis and dimensioning of combined pile raft foundations with DC-Pilegroup
•    Analysis and dimensioning of foundation pit bore pile walls with DC-Pit
•    Visualisation and output of results

register >>
BIM проектиране: Моделиране на довършителни работи
с Allplan Architecture 2020 (Уебинар)

Дата: 5 март, четвъртък, от 16:00 до 17:00 часа

* Темата е подходяща за архитекти.

Лектор: инж. Йоана Димитрова, продуктов специалист за Allplan
 

| Terms and conditions | Privacy |                                                                                                               IRM Ltd. 2021. All right reserved.