• join us on facebook
  • visit our channel
  • English (United Kingdom)
  • Bulgarian (Български)
  • Russian (Русский)

allplanbimpl-01234

Allplan Bimplus

Allplan Bimplus осигурява сътрудничество на всички специалисти, работещи по даден BIM проект, независимо от използвания софтуер посредством различни интерфейси и файлови формати като API, IFC и BCF. С помощта на Allplan Bimplus обединявате в един модел всички специалности за целите на анализа.

  • Всички участници в проекта – инвеститор, проектант и изпълнител, с наличните си инструменти имат  достъп до цялата събрана информация.
  • 3D координация - колизиите между специалностите се идентифицират и изобразяват автоматично. Моделите и елементите на сградата могат удобно да бъдат свързани със снимки, документи, описания на проблемите, предлагани решения и друга допълнителна информация.
  • Управление на качеството - централизираното управление осигурява общ поглед и винаги актуална информация без загуба на данни – проследяване на развитието, известия, управление на промените, задачи, колизии и др.

>> Прочетете повече

 

| Условия за ползване | Поверителност |                                                                                                         ИРМ ЕООД 2021. Всички права запазени.