• join us on facebook
  • visit our channel
  • English (United Kingdom)
  • Bulgarian (Български)
  • Russian (Русский)
Home Theory Meets Practice

Теорията срещa практиката | 15 години ИРМ ЕООД

dc-ope14 октомври 2016

Фирма ИРМ  ЕООД, дистрибутор на водещи софтуерни решения за строително проектиране, отпразнува петнадесетата си годишнина на 13 октомври в конферентния център на Капитал форт със събитие под надслов "Теорията среща практиката". "Избрахме това заглавие, защото от една страна ние винаги сме се опитвали да Ви убедим, че обектно ориентираният 3D софтуер прави живота по-лесен, помага Ви да работите по-бързо и качествено - посочи г-н Габор  Такач, управител на ИРМ  ЕООД. За практическата част поканихме наши клиенти, които да споделят как използват софтуера във всекидневната си работа."

balmer3Програмите  за геотехническо  проектиране  на DС-Software Doster & Christmann GmbH, Германия, представи д-р Армин  Достер. Сред разгледаните теми бяха методите за изчисление на устойчивост на откоси и земна основа, укрепването посредством бетонови и стоманобетонни  елементи и габиони, геосинтетични  материали и ъглови подпорни стени, и  увеличаване на якостните характеристики на земната основа чрез гвоздеи. Инж. Десислав Мераков  от Балмер  Инженеринг ООД  показа примери за приложението на програмите на DC-Software при укрепването на изкопи в различни условия.

chavdar_panev123Инж. Даниел Шарков представи една от програмите за интегриран анализ на конструктивни елементи на FRILO  - най-популярният софтуер за статически  изчисления  в Германия. В рамките на презентацията му беше включена програмата FRILO Building Model, с която се въвежда цялата конструкция на стоманобетонна сграда и на база на зададеното натоварване се получава натоварването върху всеки конструктивен елемент, както и връзката ѝ с някои от програмите за конструктивен анализ на стоманобетонни елементи. assoc_prof_TraykovИнж. Чавдар Панев показа практическото приложение на някои от специализираните програми на FRILO в неговия офис – анализ на продънване, предварително напрегната греда, стоманобетонна конзола, изследване на пукнатини.

В рамките на теоретичното представяне на SCIA Engineer доц. д-р инж. Александър Трайков от УАСГ запозна аудиторията с принципите на обектно ориентирания софтуер, работещ по метода на крайните елементи. Доц. Трайков се спря на развитието на методите за изследване на конструкции и тяхната софтуерна реализация, създаването и проверката на модел с програма, работеща по МКЕ. Good_practices_germanyПримери от практиката при използването на SCIA Engineer за изчисление на различни видове конструкции представи инж. Даниел Шарков.

Г-н Габор  Такач, строителен инженер по образование и в момента ръководител на проектантски офис в Германия, представи водещите тенденции и добри практики в проектирането в страната - използването на 3D модел, BIM, проектиране по метода "Lean". Г-н Такач описа накратко процесите през целия цикъл - от кандидатстването за даден проект, до реализацията и възнаграждението на проектантския офис.
str_01Последна в програмата беше презентацията на Allplan Engineering. В рамките на теоретичната част инж. Йоана Димитрова от ИРМ  ЕООД  показа как работата с триизмерен модел на конструкция може да спести време и да сведе до минимум вероятността от допускане на грешки. Автоматичното актуализиране на всички планове, детайли и количества при промяна в модела на конструкцията беше отличено като друго важно предимство на обектно ориентираната система. Инж. Атанас Гогалчев представи примери от практиката на Структо  ООД, в които е използван софтуерът Аllplan Engineering и обясни какво ги е накарало да използват методите за 3D армиране на Allplan, процесът на внедряване на програмата в техния офис и предимствата, които на този етап намират в приложението ѝ.

Вечерта завърши с коктейл.
drDstr eng_Sharkov
IMG_6457 visitors

An independent international jury of nine renowned experts and academics gathered to evaluate 134 projects that are spread worldwide over four continents. This year’s winners were selected in four categories and judged by the project originality, complexity and cutting-edge use of the software.

A “Special BIM Jury Prize” was also awarded to provide recognition to the advanced implementation of a BIM process and interoperability. In this ninth edition, Allplan and SCIA users got a voice and a “Prize of the Public” award was introduced. The winners are awarded a €1,500 cash prize each.

 

| Terms and conditions | Privacy |                                                                                                               IRM Ltd. 2021. All right reserved.