• join us on facebook
 • visit our channel
 • English (United Kingdom)
 • Bulgarian (Български)
 • Russian (Русский)

 

SCN - Анализ на носещи стени по МКЕ


Frilo SCN е предназначена за анализ на всякакъв тип стоманобетонни носещи стени според метод на крайните елементи. Мощният потребителски интерфейс дава възможност за изчисляване и оразмеряване на елементи със сложна геометрия.

Методи за въвеждане на геометрията:
 • Обектно ориентирано въвеждане на данните посредством компоненти.
 • Бързо създаване дори на геометрично сложни компоненти, както и неограничени интуитивни опции за редактиране.
 • Директно прехвърляне на геометричните данни от CAD приложенията Allplan и GLASER -isb cad-; DXF импорт

Норми за проектиране:

 • DIN EN 1992
 • ÖNORM EN 1992
 • NTC EN 1992
 • BS EN 1992
 • PN EN 1992
 • EN 1992
 • DIN 1045 / DIN 1045-1
 • ÖNorm B 4700

Основни характеристики на SCN:

 • Свободно дефиниране на опорни условия.
 • Задаване на концентрирани и разпределени товари.
 • Оразмеряване на земетръс.
 • Автоматично генериране на мрежата от крайни елементи.
 • Армировката се определя според метода на Baumann. Подходът приема ортогонално разполагане на армировката.
 • Подробен и разбираем извод на резултати.
 • Прехвърляне на данните към чертожен софтуер в графичен вид в DXF формат.
 • Прехвърляне на изчислителната армировка като МКЕ резултати (изолинии) в Allplan.
pdf  Изтеглете в PDF формат
 

scn1
Автоматично генериране на мрежата
от крайни елементи

scn_def_shema

scn_hor_displ

scn_vert_displ

 Деформирана схема на стената,
хоризонтални и вертикални премествания

scn_reactionsОпорни реакции

scn_reinforcementИзчислителна армировка в двете
направления с текстово представяне


 

| Условия за ползване | Поверителност |                                                                                                         ИРМ ЕООД 2021. Всички права запазени.