• join us on facebook
 • visit our channel
 • English (United Kingdom)
 • Bulgarian (Български)
 • Russian (Русский)

 

Frilo V1 Стомано-стоманобетонна колона


V1 е предназначена за изчисляване на колони със стомано-стоманобетонно сечение въз основа на опростения метод според  DIN 18800, част 5 или в съответствие с изискванията на EC 4 + NAD (Германия). Програмата проверява носеща способност, експлоатационно гранично състояние и пожароустойчивост. Може да се въвеждат колони на едно или повече кофражни нива с различен тип подпиране.

Материали:

Материалите се задават независимо от напречното сечение. Програмата разполага с няколко опции за въвеждане на характеристиките на бетона. Армировъчната стомана се задава според DIN 1045-1, а конструктивната стомана – според DIN EN 1025 1994-03. Работи се с предпоставката, че материалите са еднакви за цялата система. Няма възможност за свободно задаване на материали от потребителя.

Напречни сечения:
 • Правоъгълно бетоново сечения със замонолитен I-профил
 • Покрит I-профил
 • Правоъгълни / кръгли тръби, запълнени с бетон
Армировката се задава от потребителя. Има възможност за избор дали тя да се вземе предвид при изчисленията. Армировката винаги се отчита при анализ на пожароустойчивост.

Статически схеми:
 • Ставно подпряна
 • Конзола + ставно подпрени колони
 • Колона от рамка – чрез тази опция може да се дефинират колони на няколко конструктивни нива.

Натоварване:

 • Хоризонтални разпределени товари
 • Вертикални и хоризонтални концентрирани товари

pdf   Изтеглете резултати в PDF формат

pdf   Изтеглете страницата в PDF формат

 

v11

Въвеждане на геометрията и
натоварването на колоната

v12

Диаграми на разрезните усилия

v1_results

Извод на резултати


Огъващи моменти, действащи около осите на напречното сечение. Всички товари са нормативни, така че се прилагат без коефициенти за сигурност.

Изчисление:

Изчисление на разрезните усилия в еластичен стадии с отчитане на ефекта от пълзене и стареене.   

 

| Условия за ползване | Поверителност |                                                                                                         ИРМ ЕООД 2021. Всички права запазени.