• join us on facebook
 • visit our channel
 • English (United Kingdom)
 • Bulgarian (Български)
 • Russian (Русский)
Home Students

Студентски инициативи

Фирма ИРМ провежда курсове за обучение на студенти за софтуерните продукти, които разпространява на българския пазар от 2003 година. Вече имаме курсове в три университета, като сертификати са получили повече от 200 студенти. 

ПРЕДИМСТВА ЗА СТУДЕНТИТЕ

 • Запознаване с модерни европейски програмни продукти в областта на строителното проектиране и представянето на проектите
 • Повече възможности за бъдеща реализация
 • Безплатна версия на повечето ни програми за студени и преподаватели

УНИВЕРСИТЕТИ

 • УАСГ София – студентски курсове за Allplan Architecture и Allplan Engineering
 • ВТУ Тодор Каблешков - студентски курсове за Allplan Engineering и Scia Engineer
 • НБУ - студентски курсове за Cinema 4D

НАШИЯТ ПОДХОД

 • Маркетингова кампания
 • Представяне на продуктите пред студентите в съответния университет и разясняване на условията за участие в курсовете
 • Курсове с различна продължителност в зависимост от програмите
 • Сертифициране
ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ
 • Да сте студент със записан текущ семестър в съответния унивесритет или
 • Да сте преподавател в съответния университет

СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСОВЕТЕ

 • Allplan – Allplan Architecture, Allplan Engineering и Allplan Engineering за проектиране на съоръжения
 • DC-Software – програмите от групата DC-Foundation
 • Cinema 4D – пакет Cinema 4D Visualize
 • Програмите на курсовете, които се провеждат в момента ще намерите тук.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ
 • Сертификат за присъствие - издава се на студентите, които са присъствали на всички лекции
 • Сертификат за ниво на владеене на съответния продукт - издава се на студентите, които успешно положат тест

СТУДЕНТСКИ КОНКУРСИ

ИРМ организира конкурси и изложби на студентски проекти, изготвени с Allplan.

ИЗНЕСЕНИ ОБУЧЕНИЯ

На успешно завършилите основния курс за владеене на даден софтуер предлагаме да разширят знанията си в курс за напреднали потребители. При желание на участниците тези курсове могат да се проведат извън университета.

 

| Terms and conditions | Privacy |                                                                                                               IRM Ltd. 2021. All right reserved.