• join us on facebook
 • visit our channel
 • English (United Kingdom)
 • Bulgarian (Български)
 • Russian (Русский)

 

Frilo B5 Стоманобетонна колона


B5 е предназначена за изчисляване на стоманобетонни колони, на които могат да се задават ексцентрично или двуосово приложено натовар-ване. Типове колони, с които работи програмата: колона на до 10 конструктивни нива, колона на едно ниво с различни схеми на подпиране. Има възможност за въвеждане на концентрирани и равномерно разпределени товари с автоматично генериране на комбинации, както и натоварването от вятър.

Норми за проектиране:

DIN 1045 / DIN 1045-1, ÖNORM B 4700,
EC2 (Италия), NTC EN 1992, EN 1992 Германия, Австрия, Великобритания, Холандия, Белгия, Чехия, Полша.

Изчисление:

 • Нелинеен анализ на коравина
 • Опция за вземане предвид на запъването във фундамента
 • Доказване на всички гранични състояния
 • Анализ на срязване
 • Деформации
 • Допълнителна опция за анализ на пожароустойчивост на база на общия метод в съответствие с EN 1992-1-2 / NA:2010, 4.1

Извод на резултати:

 • Подробен извод на резултати съдържащ входните данни, диаграмите на разрезните усилия и деформациите и резултатите от проверките
 • Схема на изчислителната армировка, която може да се редактира
 • Експорт към CAD програма

Конструиране на армировката:

Програмата отчита зададената армировка в анализа на пожароустойчивост – с точното и местоположение в сечението и температура. На разположение са няколко стандартни схеми. Допълнителна опция позволява детайлно дефиниране на местоположението или диаметъра на отделните пръти. 
    

b5-1

Въвеждане на геометрията на колоната

b5-2   b5-3

Опции за анализ на пожароустойчивост и пълзене и стареене

b5-4  b5-5

Конструиране на армировката

 


pdf  Frilo B5 - резултати

pdf  Изтеглете страницата в PDF формат

 
 

| Условия за ползване | Поверителност |                                                                                                         ИРМ ЕООД 2021. Всички права запазени.