• join us on facebook
 • visit our channel
 • English (United Kingdom)
 • Bulgarian (Български)
 • Russian (Русский)
Начало Продукти Frilo Други Frilo.Document.Designer

 

Frilo FDD Организация на проектната документация

 

FDD позволява да се допълни документацията от изчисления на различни конструктивни елементи в програмите на Frilo с документи от външни програми. По този начин се създава изчерпателна обяснителна записка. frilo_1 
 • Лесно управление на документи в различи форматиhtw_results1
 • Бързо форматиране в един и същ стил
 • Едновременна обработка на няколко документа
 • Гъвкаво структуриране на общия документ в раздели
 • Свободно дефиниране на горна и долна част на страница
 • Автоматично номериране на страниците
 • Възможност за фиксирани номера на страници
 • Свободен избор на поредността на документите
 • Съдържанието на един и същ документ може да е различно, благодарение на функцията за активиране/де-активиране на съставните документи
 • Възможност за отваряне на външни приложения през FDD, за да се редактират външните документи
 • Директно интегриране на елемент, изчислен с Frilo, документи от MS office, Open Office, скици, PDF документи и др.

pdf  Изтеглете пример, PDF

pdf  Изтеглете страницата в PDF формат

- сертиф
 

| Условия за ползване | Поверителност |                                                                                                         ИРМ ЕООД 2021. Всички права запазени.