• join us on facebook
  • visit our channel
  • English (United Kingdom)
  • Bulgarian (Български)
  • Russian (Русский)

 

Frilo HTW+ Дървен стенен панелFrilo HTW+ е изчислителен софтуер за анализ на дървени стенни панели в съответствие с изискванията на Еврокод 5.

Програмата позволява въвеждането на голямо разнообразие от конфигурации на панела – от регулярни стени с равномерно разпределение на вертикалните носещи елементи и еднаква обшивка от двете страни до нерегулярно разпределение на вертикалните елементи и различно разположена обшивка от двете страни на панела. Може да се задават различен материал и напречно сечение на елементите.

На разположение са следните норми за проектиране: DIN EN 1995, ÖNORM EN 1995,
BS EN 1995, UNI EN 1995/NTC, EN 1995,
DIN 1052:2008. Обшивката се изчислява като поле на срязване (9.2.4.2 метод A), което поема хоризонталните товари в равнината на панела. Вертикалните товари се поемат от вертикалните елементи. В допълнение на стандартните проверки се изчисляват и опорните реакции в точките на анкериране и деформациите.

Програмата позволява да се въвеждат вертикални товари (концентрирани, равномерно разпределени и трапецовидни), концентрирани хоризонтални товари в равнината на стената и площни товари, приложени по височина перпендикулярно на стената.

Може да се използват пирони, винтове и скоби.pdf  Изтеглете страницата в PDF формат
    

htw2 

htw3  htw4  htw5  htw6
Удобни менюта за въвеждане на геометрията на елемента

 htw7    htw8  htw10

Представяне на резултатите в графичен вид

htw_results 

Извод на резултати

 

| Условия за ползване | Поверителност |                                                                                                         ИРМ ЕООД 2021. Всички права запазени.