• join us on facebook
  • visit our channel
  • English (United Kingdom)
  • Bulgarian (Български)
  • Russian (Русский)
Home News DC-Software News | November 2015

Новини за DC-Software


DC-Cantilever, DC-Pit и DC-Underpinning

От ноември 2015 г. е добавено изменението DIN 1054/A2-2015-11 към DIN 1054:2010-12. Това изменение съдържа в частност по-високи стойности на коефициентите за сигурност, приложени към напорните сили при благоприятна и неблагоприятна земна основа. Тези коефициенти вече са на разположение в програмите, които извършват проверка на хидравличен подем: DC-Cantilever, DC-Pit и DC-Underpinning.

Съществуващите проектни файлове не се променят след актуализацията на програмата. За да използвате новите коефициенти, е необходимо да изберете нормите за проектиране (например Eurocode 7) отново.
      
DC-Geotex / DC-Gabion и DC-Nail 
В курса на разработката на софтуера, свързана с въвеждането на Еврокод, още три програми вече предлагат анализ на земетръс според Еврокод 8 – DC-Geotex / DC-Gabion и DC-Nail. До сега тези програми бяха с опростен метод за това изчисление.
Предстои въвеждането на анализ на земетръс според Еврокод 8 в програмите DC-Pit and DC-Underpinning, с което всички програми на DC-Software ще бъдат според изискванията на Еврокод 8.

 


Building underpinnings and retaining walls acc. to DIN 1054:2005 / SIA 267 / OENORM B 1997-1-1
 

| Terms and conditions | Privacy |                                                                                                               IRM Ltd. 2021. All right reserved.