• join us on facebook
 • visit our channel
 • English (United Kingdom)
 • Bulgarian (Български)
 • Russian (Русский)
Home News DC-Nail на български език

 
DC-Nail на български език

Програма за изчисляване и оразмеряване на укрепване със земни гвоздеи

 • Анализ на стена, анкерирана със почвени гвоздеи според Еврокод 7, DIN, SIA с общи и частни коефициенти на сигурност
 • Оразмеряване на стената от торкрет бетон според Еврокод 2, DIN, OENORM, SIA
 • Версия на програмата на български език
 • Анализ с частни и общи коефициенти на сигурност

====  
 • Възможност за различни изкопи с автоматично генериране на фазите на изкопа и неограничен брой на редовете почвени гвоздеи, опция за преразпределение на земния натиск
 • Случаи на натоварване с концентрирани и разпределени товари
 • Изчисляване на земен натиск според Culmann за произволен терен и почвени пластове
 • Свободно въвеждане на ниво на подпочвени води
 • Определяне на силите в гвоздеите
 • Изчисляване на дължините и диаметрите на гвоздеите
 • Оразмеряване на стената от торкрет бетон като непрекъсната греда или плоча
 • Проверка на продънване на стената в зоната на главата на гвоздея
 • Анализ на устойчивост – носеща способност и устойчивост на откоса
 • Графично изобразяване – фази на изкопа, случаи на натоварване, геометрия на системата, разрезни усилия и армировката
na1 na4
na2 na3
Въвеждане на модела на стената и гвоздеите
Резултати в текстови и графичен вид Диаграми на натоварването, разрезните усилия и армировката

>> Повече за DC-Software Foundation Engineering
>> Повече за DC-Software Soil Mechanics
download_button
DC-Foundation - демоверсия

§  Активен или увеличен активен земен натиск или земен натиск в покой

§  Различни типове преразпределение: триъгълно, трапецовидно, един или няколко правоъгълника, произволна фигура

§  Постоянни и полезни товари в различни случаи на натоварване

§  Различни почвени пластове и наклони на терена

§  Ниво на подпочвени води пред и зад стената

Normal 0 21 false false false EN-US X-NONE X-NONE
 

| Terms and conditions | Privacy |                                                                                                               IRM Ltd. 2018. All right reserved.