• join us on facebook
 • visit our channel
 • English (United Kingdom)
 • Bulgarian (Български)
 • Russian (Русский)
Home News DC-Pile на български език

 
DC-Pile излезе на български език

Програмата за изчисляване и оразмеряване на различни типове единични пилоти вече e с интерфейс на български език.

Към момента програмите за фундиране на DC-Software, които са преведени на български език, са DC-Pile, DC-Pit (анализ и оразмеряване на укрепване на дълбоки изкопи – шлицови, шпунтови, пилотни, берлински тип и по смесена система) DC-Cantilever (анализ и оразмеряване на ъглови подпорни стени с или без разтоварващи конзоли) и DC-Slope (анализ на устойчивост на естествени склонове и строителни откоси по класически методи - Krey-Bishop и Janbu).

====  
 • Анализ на изливни, забивни, сондажни и микропилоти според Еврокод 7, DIN, SIA с общи и частни коефициенти на сигурност
 • Оразмеряване на кръгло стоманобетонно сечение според Еврокод 2, DIN, OENORM, SIA, BS
 • Версия на програмата на български език
 • Стоящи и висящи пилоти, вертикални или наклонени
 • Задаване на хоризонтално/вертикално натоварване или по направлението на пилота в различни случаи на натоварване
 • Почвени пластове със свободно въвеждане на параметрите
 • Анализ на околно триене и върхово съпротивление за вертикален товар
 • Еластична основа за предаване на Н сили с автоматично адаптиране на пасивния земен натиск
 • Определяне на необходимата дължина на пилота или проверка на пилота при зададена дължина
 • Опция за определяне на слягането за даден товар или на допустимия товар при предварително дефинирана допустима стойност на слягането
 • За висящи пилоти: анализ с активиран земен блок
 • Избор на армировката според диаметъра и разстоянието/броя – надлъжна и на срязване
 • Подробен извод на резултати, съдържащи диаграми на разрезните усилия и деформациите


>> Повече за DC-Software Foundation Engineering
>> Повече за DC-Software Soil Mechanics

download_button

 

 1sВъвеждане на параметрите на пилота

2sТекстови резултати

1sСхеми на разрезните усилия

     

§  Активен или увеличен активен земен натиск или земен натиск в покой

§  Различни типове преразпределение: триъгълно, трапецовидно, един или няколко правоъгълника, произволна фигура

§  Постоянни и полезни товари в различни случаи на натоварване

§  Различни почвени пластове и наклони на терена

§  Ниво на подпочвени води пред и зад стената

Normal 0 21 false false false EN-US X-NONE X-NONE
 

| Terms and conditions | Privacy |                                                                                                               IRM Ltd. 2021. All right reserved.