• join us on facebook
 • visit our channel
 • English (United Kingdom)
 • Bulgarian (Български)
 • Russian (Русский)
Home News DC-Cantilever на български език

 
DC-Cantilever на български език

Програмата за изчисляване и оразмеряване на ъглови подпорни стени вече с интерфейс на български език
2sDC-Cantilever е втората от програмите за фундиране на DC-Software, преведена на български език. Припомняме, че в началото на тази година на български език излезе програмата за изчисляване и оразмеряване на временни укрепителни стени DC-Pit.

Клиентите с валиден Дoговор за софтуерна поддръжка към 10.10.2013 г., които са закупили програмата DC-Cantilever, ще получат българската версия без допълнително заплащане.   

==========
DC-Cantilever:
 • Анализ според Еврокод 7, DIN, SIA с общи и частни коефициенти на сигурност
 • Оразмеряване на стоманобетон според Еврокод 2, DIN, SIA, OENORM, British Standard
 • Възможност за въвеждане на до 3 други стандарта за анализ и оразмеряване
 • Версия на програмата на български език
 • Оптимизация на дебелината на фундамента от въздушната страна и от страната на почвата: изчисляване на дебелина, при която всички проверки са изпълнени
 • Проверки на устойчивост: преобръщане, хлъзгане, носеща способност, устойчивост на масива, проверка на земния натиск и слягане
 • Възможност за въвеждане на почвени пластове със свободно задавани от потребителя характеристики
 • Възможност за независимо въвеждане на почвените характеристики на обратния насип зад стената
 • Различно прилагане на земния натиск (активен, увеличен активен, в покой) за оразмеряване на стената и проверки на устойчивост
 • Проверка на устойчивост на откоса според Krey-Bishop
 • Лесно въвеждане на геометрията на стената с използване на предварително дефинирани параметрични шаблони с или без разтоварващи конзоли
 • Подробен извод на резултати, съдържащи текст и диаграми, вкл. на натоварването, приложено върху стената, разрезните усилия и деформациите.


  >> Повече за DC-Software Foundation Engineering
  >> Повече за DC-Software Soil Mechanics

  download_button
  DC-Foundation - демоверсия
 

1Въвеждане на геометрията на стената

2Схема с натоварване и резултати от изчислителните проверки

3Диаграми на разрезните усилия и деформациите

   

§  Активен или увеличен активен земен натиск или земен натиск в покой

§  Различни типове преразпределение: триъгълно, трапецовидно, един или няколко правоъгълника, произволна фигура

§  Постоянни и полезни товари в различни случаи на натоварване

§  Различни почвени пластове и наклони на терена

§  Ниво на подпочвени води пред и зад стената

Normal 0 21 false false false EN-US X-NONE X-NONE
 

| Terms and conditions | Privacy |                                                                                                               IRM Ltd. 2018. All right reserved.