• join us on facebook
  • visit our channel
  • English (United Kingdom)
  • Bulgarian (Български)
  • Russian (Русский)
Home

Арх. Атанас Панов, ЛП Консулт ЕООД

arch_Panovroyal_city1"Използването на системата Allplan на Nemetschek AG осигурява: скъсени срокове за изпълнение на проектите, избягване на грешки, редуциране на техническата работа. Не на последно място, специализираният софтуер осигурява визуализация, а това е особено важно и за самия архитект, и за представянето на проекта пред клиента. Въведохме продукта първоначално на 1-2 работни места, а към момента Allplan се използва на 27 работни места, като ни спестява голяма част от некреативната работа във фирматa"

Административна сграда, търговски и жилищен комплекс Royal City, Пловдив Сграда на годината 2009, категория: многофункционални сгради Архитект: Сектор Арх ЕООД, www.lpgroup.bg (Allplan Архитектура) Конструкции: Йода ООД, www.yoda-bg.com (Allplan Инженерно проектиране)

pdf  Аllplan спестява голяма част от некреативната работа в ЛП Консулт - PDF  
Източник: сп. CIO, 15 септември 2008 г.


http://www.lpgroup.bg/

 

| Terms and conditions | Privacy |                                                                                                               IRM Ltd. 2018. All right reserved.