• join us on facebook
  • visit our channel
  • English (United Kingdom)
  • Bulgarian (Български)
  • Russian (Русский)
Home News Уебинар: 10 причини да работим със Scia Engineer
webinars
Уебинар:

10 причини да работим със Scia Engineer


Лектор: инж. Петър Георгиев
Инж. Георгиев завършва УАСГ, специалност ССС, през 2009 г. В момента е редовен докторант в катедра "Метални, дървени и пластмасови конструкции" със специализация в областта на комбинираните стомано-стоманобетонни конструкции под сеизмично въздействие.


1w Лесен и интуитивен интерфейс
Възможност за извършване на много от операциите с десния бутон на мишката. Новите потребители бързо се адаптират към работната среда на SCIA Engineer.
2w Бързо редактиране
Менюто “Properties” предоставя детайлна информация за селектирание елемент и възможност за редактиране
3w Проектиране в съответствие с Еврокод
Оразмеряване и оптимизация на стоманобетонни, стоманени, комбинирани, дървени и алуминиеви конструкции в съответствие с нормативната база на Еврокод.
4w Широк спектър от напречни сечения
Богата библиотека от напречни сечения – горещовалцувани, заварени, тънкостенни, съставени от два профила, комбинирани, алуминиеви и още. Възможност за лесно дефиниране на произволни сечения.
5w Вятър и земетръс в съответствие с Еврокод
Задаване на ветрово и сеизмично въздействие според Еврокод.
6w Оразмеряване на временни конструкции
Моделиране, изчисляване и оразмеряване на строителни скелета и шатри.
7w Бързо моделиране
Използване на готови блокове за основни конструктивни системи. Възможност за задаване на пълна геометрия на избраната конструктивна система.
8w Водеща инженерна програма в BIM процеса
Поддръжката на IFC 2x3 файл формат позволява Scia Engineer да бъде водещо инженерно приложение в работния поток на BIM. Инженерът може да обменя модели с архитекта и другите инженери чрез IFC формата. Огромни възможности за импортиране и експортиране на файлове.
9w Консултиране и помощ
Компетентен строителен инженер от наша страна ще бъде на Ваше разположение, докато използвате софтуера. Онлайн електронни самоучители.
10w Прегледност и детайлност на изходните документи
Изходните база данни, генерирани от Scia Engineer, Ви дават информацията, от която се нуждаете, без да е необходимо да отваряте файл в Scia Engineer. Създаване на 3D PDF файлове за по-добра пространствена ориентация на модела.
 

| Terms and conditions | Privacy |                                                                                                               IRM Ltd. 2018. All right reserved.