• join us on facebook
 • visit our channel
 • English (United Kingdom)
 • Bulgarian (Български)
 • Russian (Русский)
Начало Новини Timber Construction to Eurocode

teksts-9


Фирма ИРМ предлага софтуерни решения за проектиране, анализ, оразмеряване и детайлиране на дървени конструкции по Еврокод. В следващия материал ще се запознаете с предимствата, които предлагат софтуерните решения на Nemetschek AG, при проектирането на дървени конструкции с примери.

Проектиране на дървена покривна конструкция - Allplan 2012
Изчисление и оразмеряване на дървена покривна конструкция по МКЕ съгласно Еврокод - Scia Engineer
Решения за изчисление и оразмеряване на дървени конструкции по Еврокод - Frilo

Проектиране на дървена покривна конструкция с Allplan 2012

Allplan, обектно ориентираният 3D софтуер за архитектурно и инженерно проектиране, покрива всички фази на една CAD система – от 2D чертане до 3D моделиране посредством виртуален модел на сградата. Allplan подпомага целия процес на проектиране – от архитектурни до конструктивни планове.
 • Бързо построяване на всички видове дървени и дървени покривни конструкции.
 • Триизмерно създаване на елементите. Те се пресичат и изрязват автоматично в зависимост от зададения приоритет.
 • Автоматично генериране на количествени сметки на база на типа на елемента и зададения материал. Интерфейс към MS Office.
 • Безпроблемен обмен на данни с други CAD приложения и изчислителни програми.
В това видео ще видите: 3D проектиране на дървена покривна конструкция с Allplan 2012, автоматични изгледи и разрези, извеждане на количествени сметки, довършителни работи, експорт в 3D PDF, експорт към изчислителна програма (Scia Engineer) и проверка на коректността на геометричния модел в Scia Engineer.

Ако видеото не се показва, можете да го видите тук: http://youtu.be/tpTT4TaEKPM

 

Изчисление и оразмеряване на дървена покривна конструкция по МКЕ съгласно Еврокод

 Scia Engineer е графичен софтуер за моделиране, изчисляване и проверка на конструкции, който е идеално средство за изчисления във всички измерения – от проста греда (1D), през плоча (2D) и цяла сграда (3D), до подробен анализ на разпределянето на вътрешните усилия във времето при предварително напрегнати конструкции (4D). Всички изчисления се извършват в съответствие с Еврокод.

 • Интегрирана платформа за конструктивен анализ и оразмеряване на дървени, стоманени, стоманобетонови и комбинирани конструкции по MKE.
 • Широк набор от стандарти за изчисление, в това число и Еврокод.
 • Обмен на данни с Аllplan, продуктите на Autodesk, TEKLA и др. благодарение на вградения BIM интерфейс.
 • Едно софтуерно решение за моделиране, анализ, оразмеряване и изчертаване на конструкцията.
Във видеото ще видите: обмен на данни между CAD/CAM софтуер и Scia Engineer и статическо изчисление на дървена покривна конструкция.

Ако видеото не се показва, можете да го видите тук: http://youtu.be/Mm290guddEg

 

Решения за изчисление и оразмеряване на дървени конструкции по Еврокод - Frilo

Гамата от продукти Frilo, включва програми за изчисление и оразмеряване на дървени конструкции и елементи по Еврокод. На разположение са над 25 отделни приложения за лепени греди, колони, покривни конструкции, рамкови възли, вертикални връзки и др. За да се извъши изчисление е необходимо да въведете само основните характеристики и натоварвания на конструкцията или елементи от нея, както и избор на вида дърво и размер на сеченията.

Предимства:
 • Гъвкавост - закупувате само програмите, от които се нуждаете.
 • Съвместимост с всички познати продукти на пазара - директен импорт и експорт към най-популярните формати за чертане и записки (DWG; DXF; DOС и много други).
 • Динамичност на документите и графиката - промяна на която и да е характеристика от изчислителния модел се отразява автоматично върху текстовите и графични материали
 • Чертежи и обяснителна записка с отлично качество и възможност за експорт в текстови или графичен редактор.

Списък с програмите Frilo можете да намерите тук.

callus
Обадете се, за да заявите презентация в удобно за Вас време.

 

 

| Условия за ползване | Поверителност |                                                                                                         ИРМ ЕООД 2018. Всички права запазени.