• join us on facebook
  • visit our channel
  • English (United Kingdom)
  • Bulgarian (Български)
  • Russian (Русский)
Home News Webinars & Trainings
Banner202028

Обектно ориентирано моделиране на дървена покривна конструкция - безплатен уебинар
Нова тема

Дата: 20 февруари 2018 г., вторник, 16:00-17:00 часа

Лектор:
инж. Йоана Димитрова, Продуктов специалист за Аllplan

Представени продукти:
Allplan Architecture Cubed 2018
Allplan Engineering Building Cubed 2018

Съдържание:
- Задаване на покривни равнини
- Моделиране на конструкцията на основния покрив – ребра, столици и др.
- Моделиране на елементите на капандури и табакери
- Създаване на покривно покритие
- Автоматично създаване на изгледи и разрези
- Количества материали

Темата е подходяща за архитекти и инженери.

Регистрация >>

222Автоматично изобразяване на BIM модела в чертежите в зависимост от проектната фаза - безплатен уебинар
Нова тема

Дата: 22 февруари 2018 г., четвъртък, 16:00-17:00 часа

Лектор: инж. Йоана Димитрова, Продуктов специалист за Аllplan

Представени продукти: Аllplan Architrcture 2018 и Allplan Engineering 2018

Съдържание:
- Дефиниции на стилове линии / повърхности за различни материали
- Дефиниции на типове чертежи
- Създаване на шаблони за надписване на елементите на чертежа
- Създаване на "Помощници" съдържащи дефиниции на обектно ориентирани елементи, носещи настройки спрямо типа на чертежа
- Стилове за плотиране и създаване на планове

Темата е подходяща за архитекти и инженери.

Регистрация >> 

 allplanA_training1

А1. Въведение в Allplan Architecture - онлайн обучение

- Запознаване с интерфейса на програмата
- Създаване на проект със структура на сградата
- Интерфейси за импорт на данни от други програми
- Запознаване с функциите в модул Архитектура – изчертаване на едно разпределение на сградата – функции за стени, отвори за врати и прозорци, дограма, колони, плочи и т.н.

Дати: 7 юни 2018 г., 5 юли 2018 г., 9 август 2018 г.

Продължителност: 2 часа (90 мин. лекция, 30 мин въпроси и отговори)

Лектор: инж. Йоана Димитрова

Цени:
Семинарно: 50 лв. без ДДС
Индивидуално: 100 лв. без ДДС

Изтеглете програмата за обучение за работа с Allplan

 allplanE_training1

Е1. Въведение в Аllplan Engineering - онлайн обучение

- Запознаване с интерфейса на програмата
- Създаване на проект със структура на сградата
- Интерфейси за импорт на данни от други програми
- Запознаване с функциите в модул Архитектура – изчертаване на един кофражен план на сградата – функции за стени, отвори за врати и прозорци, колони, греди, плочи, стълби и т.н.

Дати: 6 юни 2018 г., 4 юли 2018 г., 8 август 2018 г.

Продължителност: 2 часа (90 мин. лекция, 30 мин въпроси и отговори)

Лектор: инж. Йоана Димитрова

Цени:
Семинарно: 50 лв. без ДДС
Индивидуално: 100 лв. без ДДС

Изтеглете програмата за обучение за работа с Allplan

 

| terms and conditions |                                                                                                                                          IRM Ltd. 2017. All right reserved.